JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine


Srijeda, 23. lipnja 2021.

Hrvatske ceste d.o.o. kao upravitelj državne ceste DC2 upućuju

JAVNI POZIV

svim nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta DC2 na dionici koja prolazi kroz katastarske općine Budrovac i Kalinovac.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna državna cesta, da je u svibnju 2021. godine započeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja državne ceste DC2.

Hrvatske ceste d.o.o. uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Ivana Sambunjaka iz tvrtke Geoprem d.o.o. iz Osijeka će 30.06.2021 g. početi s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena navedena državna cesta u naseljima Budrovac i Kalinovac.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 01. srpnja 2021. godine od 15 h do 17 h u prostorijama gradske knjižnice Đurđevac na adresi Trg Svetog Jurja 1.

Hrvatske ceste d.o.o.