JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini


Subota, 2. travnja 2022.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

  1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini i to radijskih programa i elektroničkih publikacija.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Đurđevac koje su usmjerene prema informiranju stanovnika Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije o aktivnostima i djelovanju Grada Đurđevca u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, aktivnostima ustanova Grada Đurđevca i Turističke zajednice Grada Đurđevca.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane i Grad Đurđevac.

  1. Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

Za radijske medije:

  1. gradska radijska koncesija,
  2. županijska radijska koncesija,
  3. druge koncesije iz dosega slušanosti na području Grada Đurđevca.

Za elektroničke publikacije:

  1. objava medijskog sadržaja prilagođenog pojedinoj komunikacijskoj platformi (web, FB, Instagram, TikTok) – ovisno o broju platformi.

Grad Đurđevac zadržava pravo neodobravanja sredstava pojedinom prijavitelju u slučaju nepostojanja interesa za suradnju.

  1. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici koje imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i imaju registriranu djelatnost elektroničkih medija.

  1. Prijava na Javni poziv

Prijave na Javni poziv vrše se putem maila: grad@djurdjevac.hr .

Prijavitelj može prijaviti više programskih sadržaja.

  1. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 048 811 052 ili na e-mail: grad@djurdjevac.hr .

 

                                                                                                  GRAD ĐURĐEVAC