Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini


Petak, 31. ožujka 2023.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22), gradonačelnik Grada Đurđevca raspisao je  JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini koji se nalazi u nastavku teksta zajedno s pripadajućom obveznom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 048 811 052 ili na e-mail: grad@djurdjevac.hr .

 

GRAD ĐURĐEVAC