Javni poziv za iskaz interesa za davanje u zakup poslovnog prostora na ŠRC-u u Đurđevcu


Petak, 7. veljače 2020.

Stari grad d.o.o. poziva sve zainteresirane da iskažu interes za zakup poslovnog prostora na ŠRC-u na adresi Antuna Radića 23, Đurđevac.

Veličina površine poslovnog prostora koji se daje u zakup iznosi 157 m2 s terasom, a prostor je namijenjen za obavljanje ugostiteljske  djelatnosti – Caffe bar.

Poslovni prostor daje se u zakup pravnim i fizičkim osobama putem javnog natječaja, koji će se provoditi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, a koji će biti raspisan u roku od 15 dana nakon provedbe ovog Javnog poziva za iskaz interesa.

Pozivaju se zainteresirani da dostave svoje prijave s iskazom interesa za zakup predmetnog poslovnog prostora na mail: grad@djurdjevac.hr ili u Gradsku upravu na adresu Stjepana Radića 1, Đurđevac, a prijave se zaprimaju zaključno do 17. veljače 2020. godine. Prijavljenima će biti omogućen obilazak prostorija koje se daju u zakup.

Ovaj poziv za iskazivanje interesa koristiti će se za procjenu poduzetničkog interesa i pregled mogućih aktivnosti te ne predstavlja obvezu za potencijalne korisnike.