JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE SUBVENCIJE ZA PROIZVODNJU MEDA U 2013. GODINI


Utorak, 30. srpnja 2013.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje Javni poziv za ostvarivanje subvencija za proizvodnju meda na području Grada Đurđevca u 2013. godini. U nastavku se nalazi Javni poziv i obrasci. Na temelju Programa subvencioniranja poljoprivrede za 2013. godinu, (''Službene  novine Grada Đurđevca'' broj 8/12. i 2/13.), za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada Đurđevca za 2013. godinu, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje

JAVNI POZIV                                                                                                                                                        za ostvarivanje subvencija za proizvodnju meda                                                               na području Grada Đurđevca u 2013. godini

I.

Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Programom subvencioniranja poljoprivrede, dostave svoje zahtjeve, za ostvarivanje subvencija za proizvodnju meda na području Grada Đurđevca u 2013. godini.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

1.    Pravo na  subvenciju imaju podnositelji zahtjeva  sa prebivalištem na području Grada Đurđevca, koji se bave proizvodnjom meda.

2.    Subvencionirat će se proizvodnja meda i pčelarstvo s 30,00 kn po košnici, maksimalni iznos subvencije  iznosi 5.000,00 kn po korisniku.

3.    Zahtjev za subvencioniranje meda podnosi se jednom godišnje.

4.    Korisnik subvencije mora biti  član Pčelarske udruge ''Bagrem'' Đurđevac.

5.    Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu na dan                    podnošenja zahtjeva.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

1.    Obrazac zahtjeva.

2.    Preslika osobne iskaznice.

3.   Potvrda Pčelarske udruge ''Bagrem'' Đurđevac.

4.   Izjava podnositelja zahtjeva.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva Zahtjev se podnosi do 15.12.2013. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Đurđevcu, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr – javni pozivi, ispunjeni zahtjev za subvencioniranje meda i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

                               Grad Đurđevac                                                                                                                                                Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode                                                                                                                      Stjepana Radića 1                                                                                                                                                                           48350 Đurđevac

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi gradonačelnik Grada Đurđevca na osnovu kojeg će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca izvršiti  isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju meda.

VI.

Sve informacije, mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu, Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr, i telefon 811-052

                                                                                                        UPRAVNI ODJELZA GOSPODARSTVO,                                                                                                                  FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA KLASA:320-01/13-01/10                                                                                                                                                   URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1                                                                                                                                 Đurđevac, 22. srpnja 2013.

OBRASCI_-_MED