JAVNI POZIV za prijam četiri kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Đurđevca


Četvrtak, 2. rujna 2021.

Na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18., 5/18. - pročišćeni tekst, 2/20. i 2/21.) i točke II. Odluke o osnivanju Prometne jedinice mladeži Grada Đurđevca KLASA: 340-01/19-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1 od 30. listopada 2019., gradonačelnik Grada Đurđevca, objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam četiri kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Đurđevca

Uvjeti:

- kandidat/kandidatkinja mora imati prebivalište na području Grada Đurđevca,

- kandidat/kandidatkinja mora biti učenik/učenica srednje škole, mora imati navršenih 16 godina života i biti primjerenog učenja, ponašanja i rada,

- kandidat/kandidatkinja mora biti zdravstveno sposoban/sposobna.

Svi zainteresirani kandidati/kandidatkinje uz zamolbu za prijam u Prometnu jedinicu mladeži u Gradu Đurđevcu, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

            - životopis,

            - presliku Svjedodžbe zadnjeg završenog razreda,

            - presliku osobne iskaznice,

            - presliku vozačke dozvole (ako je posjeduju),

            - potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbu i navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, osobno u zgradi Gradske uprave Đurđevac, Stjepana Radića 8, Đurđevac ili putem maila na adresu: grad@djurdjevac.hr

Zamolbe se primaju zaključno s 8. rujna (srijeda)  2021. godine.

KLASA: 340-01/21-01/07

URBROJ: 2137/03-01-01/03-21-1

Đurđevac,  2. rujna 2021.

                                                                                                 GRAD ĐURĐEVAC