POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GERONTODOMAĆICA U SKLOPU PROJEKTA „SNAGA POMOĆI“, UP.02.1.1.05.0157


Utorak, 18. rujna 2018.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GERONTODOMAĆICA U SKLOPU PROJEKTA „SNAGA POMOĆI“, UP.02.1.1.05.0157