POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC


Ponedjeljak, 18. listopada 2021.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 2“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god.2021./2022., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu intervjuu koji će se održati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, Sala za sastanke (1. kat), dana 19. listopada, 2021. godine prema rasporedu kako slijedi:

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. Andrea Balala Đurđevac 10:00
2. Martina Carek Kalinovac 10:10
3. Valentina Lenardić Đurđevac 10:20
4. Valentina Dolenec Ferdinandovac 10:30
5. Kristina Stanić Kalinovac 10:40
6. Ana Marija Kolar Đurđevac 10:50
7. Viktorija Šokec Budrovac 11:00
8. Tea Trezić Kloštar Podravski 11:10
9. Ivona Karšić Podravske Sesvete 11:20
10. Viktoria Štefec Podravske Sesvete 11:30
11. Marija Terezija Kapitanić Novo Virje 11:40
12. Maja Šinko Miholjanec 11:50

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za pomoćnike u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC