Program poljoprivrede: raspisane mjere za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača


Srijeda, 13. ožujka 2019.

MJERA 12: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda

  • SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje genetskih svojstava goveda.
  • KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
  • PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete.
  • INTENZITET: Subvencionirati će se 1. osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih-elitnih bikova i ostalim sjemenom u visini punog iznosa.

MJERA 13: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača

  • SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje genetskih svojstava krmača.
  • KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
  • PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete.
  • INTENZITET: Subvencionirati će se osjemenjivanje krmača na način da se onim vlasnicima krmača kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih nerastiva nabavljenom u Centru za reprodukciju. Subvencionirat će se 1. osjemenjivanje u punom iznosu.

Obrasci: