Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme projektni asistent/ica


Četvrtak, 24. rujna 2020.

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Projektni asistent/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za potrebe provedbe projekta KK.08.1.3.04.0030 Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema 4 godine i više, pravne, tehničke ili ekonomske struke
 • znanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva.

Opis poslova:

 • pripremanje, organiziranje i provođenje svih planiranih projektnih aktivnosti,
 • koordinacija projektnih aktivnosti radi što kvalitetnije provedbe,
 • komunikacija s članovima projektnog tima,
 • provođenje aktivnosti vezanih uz upravljanje projektom, te vidljivost i promidžbu,
 • koordinacija prikupljanja podataka i dokumentacije od svih uključenih partnera za potrebe arhiviranja, praćenja provedbe i izvještavanja,
 • pružanje podrške u administrativnom vođenju projekta,
 • pružanje podrške pri nabavi robe i usluga u sklopu projekta,
 • obavljanje ostalih poslova prema uputama voditelja projekta.

Uz pisanu prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu pisanu zamolbu,
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice),
 • uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 90 dana,
 • podatke o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno ispunjenju i potpisanu izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu natječaja (dostupna na službenoj stranici Grada Đurđevca).

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat/kandidatkinja će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je do 02. listopada 2020.

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Đurđevca i Facebook stranici Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac dana 24. rujna 2020. godine.

Pisane prijave uz naznaku „Natječaj za projektnog asistenta/icu“ dostaviti na adresu: Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac, Trg Svetog Jurja 3, Đurđevac.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

GRADSKO DRUŠTVO OSOBA S INVALIDITETOM ĐURĐEVAC