Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2021./2022.


Petak, 15. listopada 2021.

            Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o stipendiranju studenata („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/21. i 8/21.), Povjerenstvo za stipendiranje studenata Grada Đurđevca raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija

u akademskoj godini 2021./2022.

 

I.

            Studentske stipendije odobravaju se redovnim studentima s područja Grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom studiju na području Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Đurđevca te redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu.

II.

            Studentske stipendije za redovne studente s područja Grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske odobravaju se u iznosu od 50,00 kn po ostvarenim ECTS bodovima, a maksimalno 3.000,00 kuna u akademskoj godini.

            Studentske stipendije svim redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu, odobravaju se u iznosu od 100,00 kuna po ostvarenim ECTS bodovima, a najviše do 6.000,00 kuna u akademskoj godini.

            Isplata stipendije vrši se na temelju dostavljene potvrde o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima.

III.

            Uz prijavu na natječaj za dodjelu studentskih stipendija prilaže se sljedeća dokumentacija:

  1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj koji možete preuzeti ovdje: Obrazac za prijavu stipendija Grada Đurđevca
  2. Potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe za tu akademsku godinu, a za studente viših godina studija potvrda o upisu s prijepisom ocjena.
  3. Preslika osobne iskaznice kandidata.

IV.

Pravo na studentsku stipendiju korisnici ostvaruju za jednu – tekuću akademsku godinu.

Ukoliko student prekine studij i ne završi studij za koji je primao stipendiju, obvezan je vratiti Gradu Đurđevcu cjelokupni iznos primljene stipendije, a ukoliko student završi studij izvan redovnog roka određenog prema pravilima visokoškolske ustanove na kojoj studira, obvezan je vratiti Gradu Đurđevcu 50 % iznosa primljene stipendije.

Korisnicima stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije nakon diplomiranja, o čemu su dužni neposredno obavijestiti Grad Đurđevac.

U ostalim slučajevima, studentske stipendije iz točke I. ovog natječaja su bespovratne.

V.

            Natječaj za dodjelu studentskih stipendija otvoren je do 05. studenog 2021. godine.

VI.

            Prijave se podnose pisanim putem na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske stipendije“ ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr.

 

Prijave bez priložene navedene dokumentacije kao i one dostavljene nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.

VII.

            Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija biti će objavljen do 05. prosinca 2021. godine na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 048/811-052.

 

 

KLASA: 604-02/21-01/07

URBROJ: 2137/03-01-01/01-21-3

 

 

 

Povjerenstvo za stipendiranje studenata