Natječaj za prijam u radni odnos mentora, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116


Utorak, 28. prosinca 2021.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 910-01/18-06/5, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-20-28 od 13. ožujka 2020. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0116, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prijam u radni odnos mentora, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116.

 

Broj traženih radnika: 1 osoba

 

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme najduže do 31. svibnja 2022., Projekt „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116 iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Đurđevca

 

Opis poslova mentora:

- pomoć mladima koji izlaze iz sustava udomiteljstva nakon punoljetnosti i počinju samostalni život – edukcija i pomoć kod svakodnevnih situacija, npr. raspolaganje vlastitim kućnim budžetom, pomoć pri vođenju i održavanja vlastitog kućanstva, priprema za samostalan život.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:

- završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu za posao,

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju,

- vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu natječaja (dostupna na službenoj web stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr).

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, putem pošte ili osobno na adresu Stjepana Radića 8, Đurđevac do 05. siječnja 2022., s naznakom: „Prijava na natječaj za mentora – Kuća osmijeha“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr

U Đurđevcu, 28. prosinca 2021.

 

                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                 Hrvoje Janči, mag.educ.