Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova mentora za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Kuća osmijeha”, UP.02.2.2.06.0116


Ponedjeljak, 29. studenoga 2021.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MENTORA ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA “KUĆA OSMIJEHA”, UP.02.2.2.06.0116

 

I. U sklopu projekta “Kuća osmijeha”, UP.02.2.2.06.0116, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Natječaj za prijam u radni odnos mentora, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Natječajem da se odazovu intervjuu koji će se održati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca (Sala za sastanke- 1.kat), Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac, dana 1. prosinca 2021. godine (srijeda) prema rasporedu kako slijedi:

 

Rbr. Ime i prezime Termin
1. Marija Ljubić 11:00
2. Brigita Lodeta 11:05
3. Petra Mihaljević 11:10
4. Nadica Kemenović 11:15
5. Petra Jambrušić 11:20
6. Maja Matkov Jambrek 11:25
7. Marina Pavlović 11:30
8. Ivana Martinčić 11:35
9. Jelena Filipić 11:40
10. Kristina Španić Ledinski 11:45
11. Suzana Begović 11:50
12. Petra Mijoković 11:55

 

II. Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Natječaja, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju te im je upućena pisana obavijest o tome.

III. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Natječaj.

 

GRAD ĐURĐEVAC