Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova mentora za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Kuća osmijeha”, UP.02.2.2.06.0116


Petak, 7. siječnja 2022.

I. U sklopu projekta “Kuća osmijeha”, UP.02.2.2.06.0116, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Natječaj za prijam u radni odnos mentora, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Natječajem da se odazovu intervjuu koji će se održati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca (dvorana za sastanke - 1.kat), Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac, dana 12. siječnja 2022. godine (srijeda) prema rasporedu kako slijedi:

 

Rbr. Ime i prezime Termin
1. Marina Pavlović 08:00
2. Marija Ljubić 08:05
3. Antonia Stanešić 08:10
4. Mateja Lončar 08:15
5. Damir Mramor 08:20
6. Mateja Makar Kiš 08:25

 

I. Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Natječaja, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju te im je upućena pisana obavijest o tome.

II. Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Natječaja, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju te im je upućena pisana obavijest o tome.

III. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Natječaj.

Napomena: ulazak u prostorije Gradske uprave Grada Đurđevca dozvoljen je uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili negativnog nalaza test na COVID-19.

 

GRAD ĐURĐEVAC