POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC


Srijeda, 10. veljače 2021.

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk. god. 2020./2021., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48350 Đurđevac, dana 11. veljače 2021. godine u rasporedu kako slijedi:

 

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. Ines Bilas Popović Đurđevac 11,00
2. Željka Mirović Đurđevac 11,10
3. Antonija Jurić Čepelovac 11,20
4. Filip Vukres Đurđevac 11,30
5. Keti Balent Đurđevac 11,40
6. Laura Rođak Đurđevac 11,50
7. Anita Vrhovac Novigrad Podravski 12,00
8. Barbara Barić Kalinovac 12,10
9. Valentina Dolenec Ferdinandovac 12,20

 

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za pomoćnike u nastavi i sklapanju ugovora o radu.