Poziv na intervju kandidatima za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Snaga pomoći 3“


Utorak, 23. kolovoza 2022.

I. U sklopu projekta UP.02.1.1.16..0112 „Snaga pomoći 3“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Snaga pomoći 3“, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Natječajem da se odazovu intervjuu koji će se održati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca (Sala za sastanke- 1.kat), Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac, dana 25. Kolovoza 2022. godine(četvrtak) prema rasporedu kako slijedi:

Rbr.

Ime i prezime Termin
1. Helena Osman 09:00
2. Mirela Hampovčan Stankić 09:05
3. Verica Markovica 09:10
4. Ankica Imbrišić 09:15
5. Štefanija Hudelist 09:20
6. Đurđica Presečan 09:25
7. Višnja Prilika 09:30
8. Katica Hodalić 09:35
9. Marijana Pregiban 09:40
10. Gordana Posavec 09:45
11. Nadica Skec 09:50
12. Josipa Vranić 09:55
13. Marica Grgić 10:00
14. Snježana Jendrašic 10:05
15. Maja Odobašić 10:10
16. Suzana Kovačić 10:15
17. Snježana Kožar 10:20
18. Natalija Levačić 10:25
19. Vesna Dikšić 10:30
20. Đurđa Ivčić 11:30
21. Irena Martinčić 11:35
22. Božica Pintarić 11:40
23. Marina Oršuš 11:45
24. Božica Seleš 11:50
25. Jasmina Horvat 11:55
26. Sonja Međurečan 12:00
27. Ana Lukanec 12:05
28. Kristina Škofić 12:10
29. Jasmina Mišulin 12:15
30. Mirjana Babec 12:20
31. Kristina Brtan 12:25
32. Jasmina Koser 12:30
33. Davorka Cahunek 12:35
34. Mirjana Mišulin 12:40

II. Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Natječaja, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju te im je upućena pisana obavijest o tome.

III. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Natječaj.

GRAD ĐURĐEVAC