Poziv na intervju kandidatima za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Snaga pomoći 3“


Petak, 23. rujna 2022.

I. U sklopu projekta UP.02.1.1.16..0112 „Snaga pomoći 3“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Natječaj za prijam u radni odnos radnica za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Snaga pomoći 3“, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Natječajem da se odazovu intervjuu koji će se održati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca (Sala za sastanke - 1. kat), Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac, dana 28. rujna 2022. godine (srijeda) prema rasporedu kako slijedi:

Rbr. Ime i prezime Termin
1. Marija Balatinec 09:00
2. Mirjana Babec 09:05
3. Božica Čižmešija Šokec 09:10
4. Martina Golubić 09:15
5. Đurđica Miletić 09:20
6. Melita Bušetinčan 09:25
7. Martina Filipović 09:30
8. Marina Bogat 09:35
9. Ana Lukanec 09:40

II. Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Natječaja, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju te im je upućena pisana obavijest o tome.

III. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Natječaj.

 

GRAD ĐURĐEVAC