Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela Grada Đurđevca


Petak, 3. travnja 2020.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/ica upravnih tijela  Grada Đurđevca, dana 3. travnja 2020. godine objavljuje

P O Z I V 

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA UPRAVNIH TIJELA GRADA ĐURĐEVCA

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, i to:

- za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije:

  Iva Vuk iz Đurđevca, Ulica bana Jelačića 128,

- za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za razvojne projekte:

  Silvija Lukačin iz Đurđevca, Ulica kralja Tomislava 31,

- za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti:

  Dejan Đud iz Kloštra Podravskog, Kralja Tomislava 51.

II.Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 10. travnja (petak)  2020. godine u sobu broj 29/I u Gradsku upravu Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac, u 9,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 9,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.  Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

III. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u petak,

-10. travnja 2020. godine u 11 sati u sobi broj 29/I. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

IV.  Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

Predsjednica Povjerenstva

Jadranka Švaco, dipl.iur.