OBJAVA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU SPREMAČA/ICE – DOSTAVLJAČA/ICE U SLUŽBU UREDA GRADONAČELNIKA GRADA ĐURĐEVCA


Ponedjeljak, 12. lipnja 2023.

Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Đurđevac dana 12.06.2023. objavljen je oglas za prijam u službu spremača/ice – dostavljača/ice  u Službu ureda gradonačelnika Grada Đurđevca  – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme  radi zamjene duže vrijeme odsutnog namještenika.

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.
Od dana objave oglasa počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas.

Opis poslova spremača/ice – dostavljača/ice:

  • čisti i provjetrava uredske prostorije (vrata, prozore, namještaj, inventarske predmete, čisti podove, zajedničke prostorije i drugo),
  • čisti prostorije za sjednice te obavlja i ostale poslove čišćenja,
  • obavlja dostavu pošte, a obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,70 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu 437,99 EUR / 3.300,00 kn. Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pisano testiranje provest će se iz općeg znanja kandidata.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima,
-  na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju (najmanje pet bodova).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, u zgradi S. Radića 8, Đurđevac, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o oglasnom postupku.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom oglasnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka  roka.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u oglasu predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti postoji mogućnost da budu izabrani.
Kandidat može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad@djurdjevac.hr  Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.
Ispod ove objave možete pogledati tekst oglasa.