Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Grad Đurđevac u sukobu interesa


Petak, 26. srpnja 2013.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11. i  83/13.) Grad Đurđevac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • Kelta d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 61A,
  • Odvjetničko društvo Lacković&Rukavina d.o.o., Trnjanska cesta 37/2, Zagreb,
  • Kalkulator d.o.o. Đurđevac, Severovačka 10,
  • PUZ Calculatio Đurđevac, Severovačka 10,
  • Calculus j.d.o.o. Đurđevac, Bana Jelačića 168a.

Izjave: