POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC


Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god.2020./2021., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48 350 Đurđevac, dana 21. srpnja 2020. godine u rasporedu kako slijedi:

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. Anita Tomec Bana Jelačića 112, Đurđevac 9,00
2. Željka Mirović Bjelovarska 13, Đurđevac 9,05
3. Maja Mikuldaš Ulica mladosti 14, Đurđevac 9,10
4. Marija Jug Radnička cesta 57, Đurđevac 9,15
5. Maja Muhtić Donji Brvci 28, Đurđevac 9,20
6. Natalija Miletić Sveta Ana 36, Đurđevac 9,25
7. Marija Kovačić Kožar Ivana Đuriševića 20, Đurđevac 9,30
8. Ana - Marija Kolar A.G. Matoša 16, Đurđevac 9,35
9. Kristina Matoničkin Pecikozić Eugena Kumičića 7, Đurđevac 9,40
10. Kristina Novak Imbriovec 65, Đelekovec 9,45
11. Lorena Grgičin P. Miškine 7, Ferdinandovac 9,50
12. Maja Biletić Starogradska 24a, Đurđevac 9,55
13. Davorka Čubra Robotić Kudrinka 1, Đurđevac 10,00
14. Petra Gašparov J.J. Strossmayera 67c, Pitomača 10,05
15. Marija Stipeč Ferde Rusana 2, Ferdinandovac 10,10
16. Arnela Seleš M.P. Miškine 3, Đurđevac 10,15
17. Jasmina Vlahek Starogradska 17, Reka 10,20
18. Anja Senjan Augusta Cesarca 25, Virje 10,25
19. Ines Bilas Popović Petra Zrinskog 7, Đurđevac 10,30
20. Ana - Marija Markač - Brgles Andrije Hebranga 2, Đurđevac 10,35
21. Martina Kutičić Ivana Đuriševića 19, Đurđevac 10,40
22. Ružica Hirjanić Koprivnička 122, Novigrad Podravski 10,45
23. Maja Prelec Ruđera Boškovića 3, Đurđevac 10,50
24. Sandra Vuković Radnička cesta 40, Đurđevac 10,55
25. Ivana Popec Mitrovica 28a, Virje 11,00
26. Željka Škrinjar Ivana Đuriševića 31, Đurđevac 11,05
27. Ines Šarac Koprivnička 125, Novigrad Podravski 11,10
28. Magdalena Njemeček Ulica Novi Brežanec 13, Koprivnica 11,15

 

II. Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Javnog poziva, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju.

III. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

  1. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.
  2. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za pomoćnike u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC