POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAZVOJNE PROJEKTE


Četvrtak, 28. svibnja 2020.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvojne projekte  u Upravni odjel za razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 28. svibnja 2020. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAZVOJNE PROJEKTE

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, i to prema abecedom redu prezimena:

  1. Lucija Antolaš, Đurđevac, Ivana Đuriševića 52,
  2. Bojan Begić, Koprivnica, Jagnjedovec 1a,
  3. Siniša Danček, Koprivnica, Tome Prosenjaka 6,
  4. Shahidul Islam, Đurđevac, Stjepana Radića 123,
  5. Mateja Makar Kiš, Koprivnica, Ivana Meštrovića 19,
  6. Veronika Orešić, Đurđevac, Ivana Đuriševića 7,
  7. Hrvoje Posavec, Podravske Sesvete, Ljudevita Gaja 4,
  8. Margareta Škrinjar, Đurđevac, Ivana Đuriševića 31.

II.Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz natječaja i zbog toga se ne  smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, upućena je pisana obavijest o tome.

III. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 3. lipnja (srijeda)  2020. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje (psihologijsko) trajat će cca 3 sata.

IV. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

O terminu intervjua s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova, kandidati će također biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Jadranka Švaco, dipl.iur.