Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- viši referent razvojne projekte


Petak, 15. veljače 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za razvojne projekte u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 15. veljače 2019. godine objavljuje

 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA RAZVOJNE PROJEKTE

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, i to:

  1. Ivana Pavlović iz Đurđevca, Bana Jelačića 118.

II.Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje (navedena pod točkom I.) treba doći dana 21. veljače (četvrtak)  2019. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidatkinju eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje (psihologijsko) trajat će cca 3 sata.

III. O rezultatima testiranja kandidatkinja će biti obaviještena putem elektroničke pošte (e-mailom).

Ukoliko kandidatkinja na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova, putem elektroničke pošte (e-maila) bit će obaviještena o terminu intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Jadranka Švaco, dipl.iur.