Javna nabava i natječaji


Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca

Srijeda, 20. ožujak 2019.

Grad Đurđevac je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Đurđevca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općina Ferdinandovac, Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski, Općina Molve, Općina Novo Virje, Općina Podravske Sesvete i Općina Virje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u […]

Program poljoprivrede: raspisane mjere za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača

Srijeda, 13. ožujak 2019.

MJERA 12: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje genetskih svojstava goveda. KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete. INTENZITET: Subvencionirati će se 1. osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih-elitnih bikova i ostalim sjemenom u visini punog iznosa. MJERA 13: Potpora male […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2019.

Srijeda, 6. ožujak 2019.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- viši stručni suradnik za razvojne projekte

Petak, 15. veljača 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvojne projekte  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 15. veljače 2019. godine objavljuje P O […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- viši referent razvojne projekte

Petak, 15. veljača 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za razvojne projekte u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 15. veljače 2019. godine objavljuje   P O Z […]