Oglasna ploča: informiranje javnosti


Ponedjeljak, 6. studenoga 2023.

II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA GRADA ĐURĐEVCA


V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA