Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Đurđevca


Utorak, 30. siječnja 2018.

Gradsko vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donijelo je Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.

Predmetno Rješenje nalazi se u nastavku: