Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca


Utorak, 29. siječnja 2019.

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca će trajati 15 dana, u razdoblju od 11. veljače 2019. godine do 25. veljače 2019. godine.

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i na web stranicama Grada Đurđevca http://www.djurdjevac.hr  i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/.

Javno izlaganje Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca organizirat će se u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1, Đurđevac i to 19. veljače 2019. godine u 10,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 25. veljače 2019. godine i to na slijedeći način:

    -       postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,

    -       davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,

    -       upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnostiGrada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/te na mrežnim stranicama Grada Đurđevcahttp://www.djurdjevac.hr.

 1. PPUG.odredbe 2019-01-25
 2. Obrazloženje 
 3. Prijedlog parcelacije 1
 4. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_01_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA-NAMJENA
 5. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_02A-PROMET-PROMET (2)
 6. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_02B-PTT_TELEKOMUNIKACIJE-PTT I TEL
 7. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_02C-ENERGETSKI_SUSTAV-Energetika
 8. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_02D-VODOOPSKRBU_ODVODNJU-Voda i odvodnja
 9. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_03A-UVJETI_KORISTENJA-uvjeti
 10. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_03B-OGRANICENJA-ogranicenja
 11. IV_ID_PPUG_DJURDJEVAC_03C-OGRANICENJA-ogranicenja
 12. Građevinska područja Grkine
 13. Građevinska područja Severovci
 14. Građevinska područja Đurđevac
 15. Građevinska područja dio Đurđevca, Čepelovac i Mičetinac
 16. Građevinska područja Mičetinac
 17. Građevinska područja Sveta Ana
 18. Građevinska područja Čepelovac i Budrovac
 19. Građevinska područja Sirova Katalena
 20. Građevinska područja Suha Katalena