Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama


Srijeda, 8. ožujka 2017.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pismenih prijava u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama", na rok od 5 godina.

Poslovni prostor može se razgledati svaki radni dan od 09,00-13,00 sati uz dogovor sa djelatnicima Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave na web stranici Grada Đurđevca. Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.