Javni natječaj za prodaju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca


Petak, 2. studenoga 2012.
Na temelju Odluke o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 363-01/12-01/100, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2, koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca  25. listopada 2012. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ  za prodaju  kioska u vlasništvu Grada Đurđevca.

Na temelju Odluke o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 363-01/12-01/100, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2, koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca  25. listopada 2012. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju  kioska u vlasništvu Grada Đurđevca

1. Prodaje se kiosk u vlasništvu Grada Đurđevca dimenzija 2,0 x 4,0 x 2,5 m. Kiosk ima 8,0 m2 unutarnjeg te 8,0 m2 vanjskog natkrivenog prostora i u upotrebljivom je stanju. Kupac je dužan kiosk preuzeti u roku  8 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

2. Početna cijena kioska  iznosi 3.500,00 kuna.

3. Razgledavanje kioska može se izvršiti svakim radnim danom  od 9,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca.

4. Ponude za kupnju  podnose se u zatvorenim omotnicama do  9. studenoga  2012. godine do 10,00 sati, osobno u prijemnu kancelariju Grada Đurđevca ili putem pošte na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

5. Kupoprodaja kioska  vrši se po načelu viđeno - kupljeno te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažiti.

Đurđevac, 30.  listopada 2012.
GRAD ĐURĐEVAC