Javni natječaj za prodaju suvlasničkih dijelova građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni A- sjever u Đurđevcu za koju je ishođena građevinska dozvola za gradnju tipskih hala


Utorak, 13. prosinca 2022.

Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 6/21. i 6/22.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana  13. prosinca 2022. godine, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju suvlasničkih dijelova građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni A- sjever u Đurđevcu za koju je ishođena građevinska dozvola za gradnju tipskih hala

 

I. Prodaju se putem javnog natječaja suvlasnički dijelovi građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni A – sjever i to parcele kčbr. 3951/1 Lipa, Livada površine 40282 m2, upisanoj u zk.ul.br. 4153 k.o. 309281 k.o. Đurđevac I, za koju je ishođena Građevinska dozvola za građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine – kompleks građevina poslovne namjene – poslovna zona s osam skladišnih hala izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada u Đurđevcu KLASA: UP/I-361-03/22-01/000042, URBROJ: 2137-05/101-22-0042 od 28. studenoga 2022. godine i to:

 1. Suvlasnički dio 21/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P1)– etažna cjelina sastojeći se od Hale 90 površine 2.025,50 m2 sa pripadcima i to: 15 parkirnih mjesta zapadno od hale oznake P15 površine 187,50 m2, 5 parkirnih mjesta južno od hale oznake P5 površine 62,50 m2, 7 parkirnih mjesta južno od hale oznake P7 površine 87,50 m2, asfaltne, manipulativne površine u površini 496,00 m2 i zelene površine u površini 4.593,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen žutom bojom, nakon njezine izgradnje.
 2. Suvlasnički dio 17/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P2) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 72 površine 1.664,40 m2 sa pripadcima i to: 5 parkirnih mjesta južno od hale oznake P5 površine 62,50 m2, 14 parkirnih mjesta južno od hale oznake P14 površine 175,00 m2, asfaltne, manipulativne površine u površini 2.327,00 m2 i zelene površine u površini 1.773,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen plavom bojom, nakon njezine izgradnje.
 3. Suvlasnički dio 20/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P3) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 84 površine 1.905,10 m2 sa pripadcima i to: 5 parkirnih mjesta južno od hale oznake P5 površine 62,50 m2, 17 parkirnih mjesta južno od hale oznake P17 površine 212,50 m2, asfaltne, manipulativne površine u površini 2.945,46 m2 i zelene površine u površini 658,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen zelenom bojom, nakon njezine izgradnje.
 4. Suvlasnički dio 19/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P4) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 78 površine 1.784,80 m2 sa pripadcima i to: 5 parkirnih mjesta južno od hale oznake P5 površine 62,50 m2, 17 parkirnih mjesta južno od hale oznake P17 površine 212,50 m2, asfaltne, manipulativne površine u površini 2.369,42 m2 i zelene površine u površini 658,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen tirkiznom bojom, nakon njezine izgradnje.
 5. Suvlasnički dio 8/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P5) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 36 površine 719,60 m2 sa pripadcima i to: 14 parkirnih mjesta istočno od hale oznake P14 površine 175,00 m2, asfaltne, manipulativne površine u  površini 1.236,92 m2 i zelene površine u površini 1398,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen sivom bojom, nakon njezine izgradnje.
 6. Suvlasnički dio 6/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P6) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 30 površine 599,20 m2 sa pripadcima i to: 12 parkirnih mjesta istočno od hale oznake P12 površine 150,00 m2, asfaltne, manipulativne površine u  površini 701,00 m2 i zelene površine u površini 775,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen smeđom bojom, nakon njezine izgradnje.
 7. Suvlasnički dio 5/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P7) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 24 površine 471,70 m2 sa pripadcima i to: 9 parkirnih mjesta zapadno od hale oznake P9 površine 112,50 m2, asfaltne, manipulativne površine u  površini 336,22 m2 i zelene površine u površini 658,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen ciglastom bojom, nakon njezine izgradnje.
 8. Suvlasnički dio 4/100 s kojim suvlasničkim dijelom će biti povezan posebni dio (P8) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 18 površine 353,10 m2 sa pripadcima i to: 8 parkirnih mjesta zapadno od hale oznake P8 površine 100,00 m2, asfaltne, manipulativne površine u  površini 680,80 m2 i zelene površine u površini 1.725,00 m2 u „Etažnom elaboratu planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16, označen ljubičastom bojom, nakon njezine izgradnje.

II. Faznost i tehnički opis gradnje hala prikazani su u tehničkoj dokumentaciji KOMPLEKS GRAĐEVINA POSLOVNE NAMJENE – POSLOVNA ZONA S 8 SKLADIŠNIH HALA, zajednička oznaka projekta GP-03/22-12, glavni projektant Dubravko Horvat mag.ing.mech. ovlašteni ing.strojar., projektni ured: KONCEPT EKO d.o.o. Vrbik 20, Zagreb od rujna 2022. godine.

Izvod iz Tehničke dokumentacije iz stavka 1. ove točke, kao i Građevinska dozvola za građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine – kompleks građevina poslovne namjene – poslovna zona s osam skladišnih hala izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada u Đurđevcu KLASA: UP/I-361-03/22-01/000042, URBROJ: 2137-05/101-22-0042 od 28. studenoga 2022. godine, sastavni su dio ovog Javnog natječaja.

III. Za kčbr. 3951/1  početna kupoprodajna cijena iznosi 67,09 kn/m2, odnosno 2.702.519,38 kuna / 358.685,96 EUR, tako da se utvrđuje početna cijena suvlasničkih dijelova iz točke I. ovog Javnog natječaja kako slijedi:

 1. Za suvlasnički dio 21/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P1)– etažna cjelina sastojeći se od Hale 90 površine 2.025,50 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 567.529,07 kn / 75.324,05 EUR,
 2. Za suvlasnički dio 17/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P2) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 72 površine 1.664,40 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 459.428,29 kn / 60.976,61 EUR,
 3. Za suvlasnički dio 20/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P3) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 84 površine 1.905,10 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 540.503,88 kn / 71.737,19 EUR,
 4. Za suvlasnički dio 19/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P4) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 78 površine 1.784,80 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 513.478,68 kn /68.150,33 EUR,
 5. Za suvlasnički dio 8/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P5) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 36 površine 719,60 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 216.201,55 kn / 28.694,88 EUR,
 6. Za suvlasnički dio 6/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P6) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 30 površine 599,20 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 151,16 kn / 21.521,16 EUR,
 7. Za suvlasnički dio 5/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P7) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 24 površine 471,70 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 135.125,97 kn / 17.934,30 EUR,
 8. Za suvlasnički dio 4/100 s kojim suvlasničkim dijelom će nakon izgradnje biti povezan posebni dio (P8) – etažna cjelina sastojeći se od Hale 18 površine 353,10 m2 sa pripadcima, početna cijena iznosi 108.100,78 kn / 14.347,44 EUR ,

uz mogućnost dobivanja olakšica i poticaja prema Programu olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 6/20., 6/21., 2/22., 4/22. i 6/22.). Olakšice i poticaji za investitore odnose se na olakšice vezane uz kupoprodaju zemljišta te olakšice i poticaje vezano uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos.

---------------------

Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Sukladno članku 2. točki 3. Programa olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 6/20., 6/21., 2/22., 4/22. i 6/22.), poduzetnici ostvaruju i sufinanciranje u 100% iznosu cijene izrade projektne dokumentacije.

IV. Kriteriji utvrđeni Programom olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 6/20.) koje pojedini poduzetnici mogu koristiti su:

- umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta:

a) umanjenje kupoprodajne cijene za obavljanje proizvodne djelatnosti iznosi 99%,

b) umanjenje kupoprodajne cijene iznosi 99% za obavljanje uslužnih djelatnosti, uključivo i trgovine, ali samo one trgovine koje ispunjavaju uvjete o maksimalnoj izgrađenosti parcele sukladno Prostornom planu uređenja Grada Đurđevca,

c) u slučaju da poduzetnik koji djeluje na području naselja u Gradu Đurđevcu, a seli djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, kupoprodajna cijena umanjuje se za 99%, bez obzira na vrstu djelatnosti.

-  Olakšice i poticaji vezani uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos:

Komunalna naknada:

- oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100 % za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

            - za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – uslužnim, trgovačkim i ostalim  djelatnostima, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade  u iznosu 100% za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

Komunalni doprinos:

-  oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100%,

- od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima, oslobađaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%.

V. Pisane ponude ponuditelja predaju se u zapečaćenoj omotnici s naznakom: “Ponuda na natječaj PODUZETNIČKE ZONE– ne otvaraj“, na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.

VI. Rok za predaju ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr

Po isteku navedenog roka Povjerenstvo otvara i pregledava pristigle ponude redoslijedom kako su zaprimljene te o pregledu i ocjeni ponuda sastavlja Zapisnik i daje mišljenje radi donošenja Odluke o prihvaćanju pristiglih ponuda.

Natječaj je otvoren do prodaje svih suvlasničkih dijelova parcele iz točke I. ovog Javnog natječaja, a ponude se obrađuju redoslijedom kako su zaprimljene.

Ponude podnesene izvan  roka predaje iz stavka 1. ove točke, razmatrat će se na narednoj sjednici Povjerenstva kao da su podnesene u narednom krugu predaje ponuda.

Nakon svakog raspolaganja zemljištem, Upravni odjel nadležan za gospodarstvo ažurirati će na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr popis raspoloživog zemljišta po poduzetničkim zonama.

VII. Pisana ponuda iz točke VI. mora sadržavati:

 • ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,
 • osobni identifikacijski broj,
 • oznaku katastarske čestice i suvlasničkog dijela za koji se podnosi ponuda,
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene za suvlasnički dio građevinskog zemljišta po m2 površine kao i ukupan iznos ponuđene kupoprodajne cijene za predmetni suvlasnički dio građevinskog zemljišta te izjavu o namjeri korištenja olakšica za kupnju zemljišta,
 • e-izvod iz sudskog registra za pravne osobe odnosno preslik obrtnice,
 • poslovni plan ulaganja i zapošljavanja s financijskim planom ulaganja te vremenskom dinamikom gradnje objekta.

Prije donošenja odluke, Grad Đurđevac zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju od ponuditelja.

VIII. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najviši ukupni novčani iznos koji se plaća prodavatelju za suvlasnički dio nekretnine, uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete javnog natječaja te da je Povjerenstvo za poslovni plan dalo mišljenje „prihvatljiv“.

Ukoliko je više ponuda za isti suvlasnički dio parcele dano u istom iznosu i za sve je za poslovni plan Povjerenstvo dalo mišljenje „prihvatljiv“,  prednost ima ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

Ponuditelji koji nisu odabrani kao najpovoljniji, mogu nakon donošenja odluke o prodaji, dati ponudu za drugi neprodani suvlasnički dio parcele, koja će se smatrati valjanom ponudom unutar istog postupka.

IX. Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda objavit će se na web stranici Grada Đurđevca djurdjevac.hr .

X. Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa gradonačelnik Grada Đurđevca u roku od 30 dana od donošenja odluke o prodaji.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze.

XI. Kupac suvlasničkog dijela zemljišta iz točke I. dužan je:

-     Platiti ukupni iznos ponuđene cijene u roku od 30 (trideset) dana donošenja odluke o prodaji.

-     U roku ne dužem od tri godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji izgraditi gospodarski objekt u svrhu djelatnosti naznačene u ponudi za kupnju zemljišta i za njegovo korištenje zatražiti ishođenje uporabne dozvole.

      Ukoliko kupac ne ispuni navedene obveze u naznačenim rokovima iz prethodnog stavka, ugovor o kupoprodaji se automatski raskida, te se uspostavlja ranije zemljišno-knjižno stanje neovisno o izvršenim ulaganjima na predmetnoj čestici i to bez ikakve obveze namirenja kupca. Uz zahtjev za ponovni upis Grada Đurđevca na suvlasničkom dijelu čestice u zemljišnim  knjigama, dostavlja se izjava gradonačelnika o neizvršavanju obveza iz ugovora o kupoprodaji.

-     Kupac kojem je kupoprodajna cijena umanjena sukladno Programu olakšica i poticaja investitorima u Poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu, ne smije otuđiti suvlasnički dio zemljišta prije isteka roka od pet godina od zaključenja ugovora o kupoprodaji, bez prethodne suglasnosti Grada Đurđevca,

      U slučaju da kupac iz stavka 1., bez prethodne suglasnosti Grada Đurđevca otuđi suvlasnički dio zemljišta prije isteka roka od pet godina od zaključenja ugovora o kupoprodaji, dužan je isplatiti Gradu Đurđevcu razliku do tržišne vrijednosti zemljišta sukladno članku 11. Odluke o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca broj 6/21. i 6/22.).

-     Prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, kupac koji koristi olakšice za kupnju zemljišta, dužan je dostaviti Gradu Đurđevcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora o kupoprodaji,  na iznos ostvarene olakšice na ime kupoprodajne cijene zemljišta.

- Platiti porez na promet nekretnina.

-     Omogućiti osnivanje prava služnosti vodova za telekomunikacijske instalacije, niskonaponsku mrežu, plin, kanalizaciju i vodu.

XII. Kupac stječe pravo uknjižbe vlasništva na suvlasničkom dijelu građevinskog zemljišta koje je predmet kupoprodaje  u zemljišnim knjigama nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene. Za suvlasnički dio zemljišta kupljenog korištenjem olakšica, ugovorom o kupoprodaji odredit će se zabrana otuđenja suvlasničkog dijela zemljišta u roku od 5 godina od zaključenja ugovora o kupoprodaji, kao i zabrana davanja suvlasničkog dijela zemljišta u zalog bez suglasnosti Grada Đurđevca. Predmetne zabilježbe upisat će se u zemljišne knjige. Grad Đurđevac se obvezuje dati suglasnost za upis prava zaloga u visini vrijednosti ulaganja na suvlasničkom dijelu predmetne čestice.

Upis posebnog dijela – etažne cjeline sukladno „Etažnom elaboratu planirane gradnje“, broj: 1252022 izrađenom po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, izvršit će se nakon ishođenja uporabne dozvole za svaku pojedinu etažnu cjelinu.

XIII. Grad Đurđevac zadržava pravo da odustane od raspolaganja i poništi ovaj Javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja na natječaju.

XIV. Uvid u lokaciju katastarske čestice koja je predmet natječaja može se izvršiti putem portala Katastar.hr. U prilogu ovog Javnog natječaja nalaze se:

- Građevinska dozvola za građenje građevine poslovne namjene, 2.b skupine – kompleks građevina poslovne namjene – poslovna zona s osam skladišnih hala izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada u Đurđevcu KLASA: UP/I-361-03/22-01/000042, URBROJ: 2137-05/101-22-0042 od 28. studenoga 2022. godine, sastavni su dio ovog Javnog natječaja.

- Izvod iz Tehničke dokumentacije KOMPLEKS GRAĐEVINA POSLOVNE NAMJENE – POSLOVNA ZONA S 8 SKLADIŠNIH HALA, zajednička oznaka projekta GP-03/22-12, glavni projektant Dubravko Horvat mag.ing.mech. ovlašteni ing.strojar., projektni ured: KONCEPT EKO d.o.o. Vrbik 20, Zagreb od rujna 2022. godine.

- „Etažni elaborat planirane gradnje“ broj: 125-2022 izrađen po Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Draženu Kozjaku iz Koprivnice, Vladimira Nazora 16 od 7.12.2022.

Sve ostale informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu svakim radnim danom od 08,00 sati do 16,00 sati osobno, na tel. 048 811-052 ili putem maila grad@djurdjevac.hr .

KLASA: 940-01/22-01/171

URBROJ: 2137/03-01-01/03-22-2

Gradonačelnik Hrvoje Janči, mag.educ

 

Dokumentacija vezana uz natječaj: