Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca


Srijeda, 16. veljače 2022.

Na temelju članka 14. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 5/21.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za kupnju stanova prema Programu POS-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 16. veljače 2022. godine utvrđuje

 

 

LISTU REDA PRVENSTVA

za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca

 

 

I.

            Povjerenstvo, nakon provedenog Javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Đurđevca KLASA: 371-01/21-01/05, URBROJ: 2317/03-01-01/03-21-2 od dana 03. rujna 2021 godine, utvrđuje Listu reda prvenstva kako slijedi:

 

 

Redni broj
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
Uvjeti stanovanja
Stambeni status
Broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva
Životna dob podnositelja zahtjeva
Stručna sprema podnositelja zahtjeva
Djeca predškolske dobi i djeca na školovanju
Zdravstveno stanje
 Ukupno
1
Marija Loots
Đure Basaričeka 62, Đurđevac
180
20
11
12
6
6
0
235
2
Jelena Jagar
Ulica grada Vukovara 49, Đurđevac
180
20
7
12
6
0
0
225
3
Matija Bažulić
Đure Basaričeka 105, Đurđevac
180
20
5
12
6
0
0
223
4
Andrea Horvat
Tina Ujevića 16, Đurđevac
180
20
5
12
6
0
0
223
5
Martin Karlovčan
Đure Basaričeka 156, Đurđevac
180
20
5
8
2
0
0
215
6
Paula Ivančan
Sirova Katalena 42, Sirova Katalena
130
20
5
12
6
0
0
173
7
Aleksandra Šućur Matkov
Ciglenska 51, Đurđevac
0
20
7
12
6
0
0
45
8
Nikolina Karlovčan
Đure Basaričeka 156, Đurđevac
0
20
5
12
6
0
0
43
9
Damir Kovačić
Vinogradska 3, Đurđevac
0
20
5
12
2
0
0
39
10
Danijel Barberić
Tina Ujevića 41, Đurđevac
0
20
5
12
0
0
0
37
11
Lucija Antolaš
Ivana Đuriševića 52, Đurđevac
0
20
5
12
0
0
0
37
12
Ivana Pavlović Šklebar
Ulica bana Jelačića 118, Đurđevac
0
20
5
12
0
0
0
37
13
Marina Piskor
Ivana Đuriševića 42, Đurđevac
0
20
5
8
2
0
0
35
14
Boris Filipović
Radnička cesta 59, Đurđevac
0
0
7
12
4
0
0
23
15
Marijan Meler
1. svibnja 15, Kloštar Podravski
0
0
0
0
0
¸0
0
0
16
Maja Šelimber
Trg kralja Tomislava 19/2, Pitomača
0
0
0
0
0
0
0
0

 

II.

            Ova Lista reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči Grada Đurđevca i službenim stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr

 

III.

            Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Listi reda prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

 

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Đurđevca u roku od 8 dana od dana objave Liste reda prvenstva.

 

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

 

Konačnu listu reda prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što Gradonačelnik donese odluke o podnijetim prigovorima.

 

 

KLASA: 371-01/21-01/05

URBROJ: 2137/03-01-01/01-22-28

 

Predsjednica Povjerenstva

                                                                                                                                                                                                          Silvija Lukačin