NATJEČAJ za prijam u radni odnos domara na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116


Srijeda, 23. ožujka 2022.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 910-01/18-06/5, URBROJ: 519-05-2-2-2/5-20-28 od 13. ožujka 2020. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0116, iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos domara na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Kuća osmijeha“, UP.02.2.2.06.0116

 

Broj traženih radnika: 1 osoba

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme - puno radno vrijeme, do 31. svibnja 2022., Projekt „Kuća osmijeha“ iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“

 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Đurđevca

 

Opis poslova domara:

vođenje brige o tehničkim poslovima u objektu u kojem će živjeti mladi koji izlaze iz sustava udomiteljstva – održavanje sustava grijanja i hlađenja u objektu, sitni popravci i sl.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:

- završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od tri godine.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu za posao,

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju,

- vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu natječaja (dostupna na službenoj web stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr ).

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: putem pošte Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac ili osobno do 1. travnja 2022., s naznakom:  „Prijava na natječaj za domara – Kuća osmijeha“ na adresu Stjepana Radića 8, 48350 Đurđevac.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr

Sve obavijesti vezano uz natječaj kao i poziv na intervju bit će objavljeni na web stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr

U Đurđevcu, 23. veljače 2022.

                                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                                 Hrvoje Janči, mag.educ.