Natječaj za prijam u radni odnos koordinatora za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Snaga pomoći 3“, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu


Ponedjeljak, 1. kolovoza 2022.