Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za riznicu – 2 izvršitelja/izvršiteljice


Ponedjeljak, 27. travnja 2015.

Na temelju članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj  86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca raspisuje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca na radno mjesto Viši stručni suradnik za riznicu – 2 izvršitelja/izvršiteljice, na određeno vrijeme od šest mjeseci.

Oglas možete pogledati u linku u nastavku Oglas - prijam službenika 2015 - objava za web