POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA/CE U NASTAVI


Petak, 13. kolovoza 2021.

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk. god. 2021./2022., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48350 Đurđevac, dana 23. kolovoza 2021. godine u rasporedu kako slijedi:

1. Natalija Miletić, Sveta Ana, 09:00
2. Davorka Čubra Robotić, Đurđevac, 09:05
3. Mateja Miklić, Kalinovac, 09:10
4. Željka Mirović, Đurđevac, 09:15
5. Marija Kovačić, Đurđevac, 09:20
6. Maja Mikuldaš, Đurđevac, 09:25
7. Keti Balent, Đurđevac, 09:30
8. Sonja Smesnik, Đurđevac, 09:35
9. Ana Horvat Grgec, Čepelovac, 09:40
10. Ana-Marija Markač-Brgles, Đurđevac, 09:45
11. Sanja Kovačić, Đurđevac, 09:50
12. Željka Škrinjar, Đurđevac, 09:55
13. Sandra Krajačić, Đurđevac, 10:00
14. Silvija Šipek, Đurđevac, 10:05
15. Danijela Jaković, Đurđevac, 10:10
16. Viktorija Šokec, Đurđevac, 10:15
17. Katarina Hudelist, Đurđevac, 10:20
18. Marija Jug, Đurđevac, 10:25
19. Kristina Brtan, Đurđevac, 10:30
20. Valentina Dolenec, Ferdinandovac, 10:35
21. Nikolina Međimorec, Berek, 10:40
22. Tamara Petričević, Gola, 10:45
23. Maja Muhtić, Đurđevac, 10:50
24. Ivana Martinčić, Đurđevac, 10:55
25. Ivona Karšić, Podravske Sesvete, 11:00
26. Maja Prelec Filipović, Đurđevac, 11:05
27. Božica Gašparić, Koprivnica, 11:10

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za pomoćnike u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

 

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC