POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA  U RAZVOJU OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC


Srijeda, 25. rujna 2019.

POZIV NA INTERVJU KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA  U RAZVOJU OSNOVNOJ ŠKOLI ĐURĐEVAC

I.U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi u šk.god.2019./2020., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48 350 Đurđevac, dana 26. rujna 2019. godine u rasporedu kako slijedi:

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. Antonija Jurić Đurđevac  09,00

II.Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Javnog poziva, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju.

III.Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV.Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

V.Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC