Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Petak, 25. kolovoza 2023.

I. U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 4“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje stručno komunikacijskog posrednika u nastavi u šk.god. 2023./2024., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom objavljenim dana 09.08.2023. godine na web stranicama škole i grada Đurđevca, oglasnoj ploči škole i oglasnoj ploči HZZO-a da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48350 Đurđevac, dana 28. kolovoza 2023. godine u rasporedu kako slijedi:

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. ANTONIJA JURIĆ ŠVACO ĐURĐEVAC  10,50

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za pomoćnike u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC