Poziv na intervju kandidatima za prijam u radni odnos pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Srijeda, 24. kolovoza 2022.

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 3“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god.2022./2023., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48 350 Đurđevac, dana 31. kolovoza 2022. godine u rasporedu kako slijedi:

 

Rbr.

Ime i prezime Termin
1. Jelena Ovnić 09:05
2. Davorka Čubra Robotić 09:10
3. Ana-Marija Markač-Brgles 09:15
4. Željka Mirović 09:20
5. Ivana Kranželić 09:25
6. Natalija Miletić 09:30
7. Marija Kovačić 09:35
8. Martina Carek 09:40
9. Jelena Štefanov 09:45
10. Martina Magat 09:50
11. Ana Imbriovčan 09:55
12. Maja Muhtić 10:00
13. Maja Mikuldaš 10:05
14. Antonija Jurić Švaco 10:10
15. Marija Jug 10:15
16. Katarina Benko 10:20
17. Lorena Grgičin 10:25
18. Kristina Brtan 10:30
19. Nikolina Popijač 10:35
20. Božica Bečaj 10:40
21. Kristina Zebec 10:45
22. Maja Prelec Filipović 10:50
23. Ana-Marija Kolar 10:55
24. Karmen Mesarov 11:00
25. Keti Balent 11:05
26. Marina Nađ 11:10
27. Romana Maria Crvenković 11:15
28. Ruža Patačko 11:20
29. Željkica Patriarka 11:25
30. Ljiljana Krklec 11:30
31. Tamara Petričević 11:35

II. Kandidati koji nisu na popisu nisu ispunili formalne uvjete Natječaja, odnosno nisu dostavili svu traženu dokumentaciju te im je upućena pisana obavijest o tome.

III. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Natječaj.

V. Nakon provedenih intervjua kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije i sklapanju ugovora o radu.

GRAD ĐURĐEVAC