Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za prijam u službu spremača/ice – dostavljača/ice


Utorak, 10. listopada 2023.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme spremača/ice – dostavljača/ice u Službu ureda gradonačelnika  Grada Đurđevca, dana 10. listopada 2023. godine objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU

SPREMAČA/ICE – DOSTAVLJAČA/ICE

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti četiri kandidata koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa. Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni elektronskim putem.

II. Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz oglasa i zbog toga se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, upućena je pisana obavijest o tome.

III. Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 16. listopada (ponedjeljak)  2023. godine u dvoranu za sastanke na I. katu u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 8 u Đurđevcu  u 13,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 13,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja iz područja općeg znanja,  a broj postignutih bodova na pisanoj provjeri može biti od 1 do 10. Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

IV. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u ponedjeljak 16. listopada 2023., u 14,30 sati u dvorani na I. katu u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 8 u Đurđevcu. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

 

KLASA: 112-01/23-01/10
URBROJ: 2137-03-01-01/03-23-10

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Silvija Lukačin