Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- vježbenik za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za razvojne projekte


Petak, 21. lipnja 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za razvojne projekte  u Upravni odjel za razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 21. lipnja 2019. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAZVOJNE PROJEKTE

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, i to prema abecedom redu prezimena:
  2. Sandra Krajačić, Vinogradska 12, Đurđevac,
  3. Tea Radoš, Đurđevačka cesta 30a, Bjelovar.

II.Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 27. lipnja (četvrtak)  2019. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje (psihologijsko) trajat će cca 3 sata.

III. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

O terminu intervjua s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova, kandidati će također biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Jadranka Švaco, dipl.iur.