Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove i društvene djelatnosti


Srijeda, 11. prosinca 2019.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove i društvene djelatnosti  u Ured gradonačelnika  Grada Đurđevca, dana 11. prosinca 2019. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU

VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, i to prema abecedom redu prezimena:

  1. Ida Marković, Taraščice 13, Koprivnica,
  2. Aleksandra Šućur Matkov, Vijenac Ivana Česmičkog 15, Osijek.

II. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 17. prosinca (utorak) 2019. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje (psihologijsko) trajat će cca 3 sata.

III. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom). O terminu intervjua s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova, kandidati će također biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Martin Mahović, dipl.ing.