Debatni klub Đurek na prvom AD HOC osnovnoškolskom turniru


Ponedjeljak, 15. prosinca 2014.
Na prvom AD HOC osnovnoškolskom turniru koji se održao 13. prosinca 2014. u Zagrebu sudjelovalo je 6 naših debatanata: Leonardo Stankić, Dorotea Globan, Angelika Marija Pejić, Matea Markešić, Mihaela Zvonar, Margareta Kučinić i naša bivša učenica Sara Kučinić koja se educira za debatnog suca. Debatni turnir se održao u Osnovnoj školi Tina Ujevića, a turnir je imao 3 kola. Format u kojem se debatiralo je KP.
Redoslijed dijelova (struktura) KP debate je sljedeća:

Prvi afirmacijski govor – 6 minuta – A1

Prvo negacijsko unakrsno ispitivanje – 3 minute – N3 pita A1

Prvi negacijski govor – 6 minuta – N1

Prvo afirmacijsko unakrsno ispitivanje – 3 minute – A3 pita N1

Drugi afirmacijski govor – 5 minuta – A2

Drugo negacijsko unakrsno ispitivanje – 3 minute – N1 pita A2

Drugi negacijski govor – 5 minuta – N2

Drugo afirmacijsko unakrsno ispitivanje – 3 minute – A1 pita N2

Svaki govor i svako ispitivanje imaju specifičnu svrhu.

Naši debatanti natjecali su se u dva tima u tri turnira, a pobijedili su u dvije debate.
Angelika Marija je proglašena najboljom govornicom debate prvog kola.
Ad hoc u debati znači da se teza na koju se debatira dobije netom prije samog natjecanja. Ad hoc debata je zahtjevna jer se učenici moraju prisjetiti svega što znaju na zadanu tezu u roku od 1 sata pred samo natjecanje, strukturirati svoje govore, definirati ključne pojmove, odrediti po kojem će kriteriju razvrstati argumente i pronaći dovoljno objašnjenja, analogija, primjera i dokaza za svoje argumente. Bilo kakva pomagala poput laptopa, računala, mobitela, tableta, enciklopedije, knjige, učiteljice...  najstrože su zabranjena.
Zahvaljujemo našem gradonačelniku g. Željku Lackoviću koji  je i ovoga puta u cijelosti financijski pomogao učenicima da mogu sudjelovati na ovom natjecanju.
Izvor: web stranica Osnovne škole Grgura Karlovčana
http://www.os-gkarlovcana-djurdjevac.skole.hr/?news_hk=1&news_id=1943&mshow=290