Proglašena elementarna nepogoda i za Grad Đurđevac


Četvrtak, 28. srpnja 2011.

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren donio je u srijedu, 27. srpnja, zaključak o proglašenju elementarne nepogode za Grad Đurđevac i za 20 općina Koprivničko-križevačke županije, izvijestili su iz Ureda župana. Zbog šteta uzrokovanih sušom elementarna nepogoda je proglašena, uz Grad Đurđevac i za općine Rasinja, Novigrad Podravski, Peteranec, Hlebine, Legrad, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Kalinovac, Molve, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Virje, Kalnik, Gola, Koprivnički Ivanec, Drnje, Kloštar Podravski, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Novo Virje. Procjena šteta od elementarne nepogode sad je prepuštena našem Gradskom i općinskom povjerenstvu za procjenu šteta, nakon čega će izvješća dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. - Županija je proglasila elementarnu nepogodu, papiri su proslijeđeni državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Ministarstvu financija. Sve jedinice lokalne samouprave imaju rok od 50 dana obavijestiti svoje stanovnike da podnesu zahtjeve na adekvatnim obrascima koji postoje za tu namjenu, te da općinska i gradska povjerenstva izađu na teren, na svaku parcelu te da se zapravo u roku 50 dana donese točna procjena stvarnih šteta na poljoprivrednim kulturama, objasnio je za RKC zamjenik župana Darko Sobota. U postupku procjene koristit će se Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 96/98). Za izračun šteta koristit će se cijene i trogodišnji prinosi dostavljeni od Državnog povjerenstva za 2011.