Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2014. godinu – 2. dio


Četvrtak, 31. srpnja 2014.

Grad Đurđevac raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba za 2014. godinu - 2. dio. Grad Đurđevac će u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati ugradnju solarnih kolektora, fotonaponskih ćelija i peći na pelete kod građanstva sa područja grada Đurđevca.

Fond i Grad dosada su u 2014. godini sufinancirali građanima 193.311,83 kune, a budući da je od udruženih 266.429,23 kuna, ostalo još 73.107,40 kuna Fond je na zahtjev Grada produljio Ugovor o poticanju uvođenja sustava obnovljivih izvora energije na području grada Đurđevca za još jedan krug natječaja u 2014. godini. Natječaj je otvoren do 8. rujna 2014. godine.

Svi zainteresirani mogu pogledati i preuzeti natječajnu dokumentaciju na internet stranicama Grada Đurđevca (u nastavku) ili u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1 u Đurđevcu, soba 33/I.

Obrasci za preuzimanje: