U JVP Đurđevac zaposlena tri nova vatrogasca


Ponedjeljak, 9. veljače 2015.

Nakon provedenog javnog natječaja potpisan je ugovor između JVP Đurđevac i tvrtke JANAF d.d. Zagreb o pružanju kompletne usluge vatrogasnog dežurstva, a koju je JVP Đurđevac dužna pružati na Terminalu Virje do zaključno 31. prosinca 2015. godine.

Kako navedena usluga predstavlja znatno povećanje opsega poslova za JVP, zaposlena su tri profesionalna vatrogasca. Javni natječaj za zaposlenje proveden je u siječnju, a novozaposleni vatrogasci već su u veljači krenuli na svoja nova radna mjesta.