Županijski dani voća ove godine u Đurđevcu


Petak, 14. rujna 2007.

Manifestacija 'Dan voća Koprivničko-križevačke županije', deveta po redu, ove će se godine održati u Đurđevcu 14. listopada. U Županiji su odlučili da svaki od tri grada bude domaćin jednoj od velikih gospodarskih manifestacija. Tako je Koprivnica mjesto održavanja Dana travnjaka, Križevci županijskog gospodarskog i obrtničkog sajma, a Đurđevac će razvijati županijski Dan voća. On je dosad održavan u svim gradovima Podravine i Prigorja, naizmjence svake godine u drugom. Osmišljen je u županijskoj Poljoprivredno-savjetodavnoj službi kako bi se voćarstvo populariziralo i predstavilo javnosti. Uz atraktivnu izložbu, posebno zanimljivu građanima, program nudi i specijalizirana predavanja namijenjena edukaciji voćara. Organizatori ove priredbe su Koprivničko-križevačka županija, Grad Đurđevac, županijski uredi Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu i Razvojna agencija Podravine i Prigorja, koja je nositelj financijsko-organizacijskog poslovanja.   (www.radio-koprivnica.hr)