Đurđevac: u sklopu projekta Aglomeracije postavljaju se novi opločnici u užem centru grada


Petak, 26. svibnja 2023.

Nakon što su završeni radovi na postavi podzemne komunalne infrastrukture te je obavljeno testiranje i ispiranje glavnog cjevovoda u užem centru grada krenuli su završni radovi na sanaciji i uređenju pješačkih staza u Ul. Antuna Radića gdje se  trenutno postavljaju novi betonski opločnici.

Završetkom tih radova krenut će i radovi na postavljanju opločnika te radovi na uređenju javnih površina u Ul. Đure Basaričeka, a svi radovi trebali bi završiti do Picokijade kako bi grad bio popuno uređen i spreman za dolazak velikog broja gostiju i održavanje manifestacija u sklopu programa Picokijade.

Ovi radovi su samo nastavak radova koji se odvijaju u sklopu projekta Aglomeracije, a gradonačelnik Hrvoje Janči napomenuo je kako će Grad nastaviti pratiti sve radove na Aglomeraciji izgradnjom pješačkih staza i uređenjem javnih površina.