Jači do cilja: prijavite se na neku od besplatnih edukacija za jačanje organizacija civilnog društva


Ponedjeljak, 8. kolovoza 2022.

Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac u suradnji s partnerima organizira besplatne edukacije namijenjene jačanju kapaciteta organizacijama civilnog društva, a koje će se održavati u razdoblju od rujna 2022. do rujna 2023. godine, te poziva predstavnike i zaposlenike udruga i drugih organizacija civilnog društva s područja naše županije da se besplatno uključe.

Edukacije se održavaju o okviru projekta Jači do cilja koji za cilj ima osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi što uspješnije mogli ispunjavati svoju ulogu u razvoju zajednice.

Kao projektni partner u provedbi sudjeluje i Grad Đurđevac kao predstavnik lokalne samouprave kako bi se stvorilo partnerstvo koje će omogućiti prepoznavanje problema lokalne zajednice te usmjeravanje zajedničkih snaga prema njihovom rješavanju.

Ograničena financijska sredstva većini organizacija civilnog društva onemogućavaju ulaganja u kapacitete zaposlenika što predstavlja prepreku za njihov razvoj i aktivno djelovanje OCD-a te ostvarivanje boljitka za zajednicu što je zapravo njihov primarni cilj.

Detaljan plan pojedine edukacije s točnim terminima održavanja objavljivat ćemo naknadno na web stranicama, a sve edukacije će se održati u Đurđevcu u zgradi Gradske uprave. Prijaviti se možete na jednu ili više edukacija, putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/J9nTaLyrP48PxNyWA.

Planirane radionice:

5.,6.,14.,15. i 16. rujan 2022.

  • Upravljanje ljudskim resursima i timski rad u kriznim situacijama u trajanju od 5 dana (20 sati) - sudionicima će pružiti znanja i vještine za uspješnu raspodjelu zadataka i upravljanje timom, nošenje s konfliktima u timskom radu te upravljanje vremenom - Darko Kobetić, prof.reh

Listopad 2022.

  • Osposobljavanje za upotrebu suvremenih informatičko-komunikacijskih tehnologija u trajanju od 5 dana (20 sati) - osposobljavanje za upotrebu suvremenih informatičko-komunikacijskih tehnologija, s posebnim naglaskom na alate koji omogućavaju rad od kuće kao što su aplikacije za on-line sastanke, cloud servisi za spremanje podataka i slično – Obrtničko učilište POUKA

Studeni 2022.

  • Unaprjeđenje socijalnih usluga u trajanju od 2 dana (12 sati) - cilj edukacije je upoznavanje sa zakonskim odredbama, pravilnicima u području socijalnih usluga, razmjena iskustava, poticanje socijalnih inovacija, razvoj inovativnih socijalnih usluga i sl. Individualnim pristupom polaznicima će se pružiti prilika za unapređivanje znanja u području pružanja socijalnih usluga što će rezultirati novim, inovativnim uslugama prilagođenim potrebama korisnika– Obrtničko učilište POUKA

Lipanj 2023.

Set edukacija za OCD koje u svoj rad uključuju volontere i upravljaju radom volontera, odnosno one koje žele preuzeti tu ulogu te građane zainteresirane za volontiranje

  • Menadžment volontera u trajanju od 2 dana (12 sati);
  • Volonteri – prava i obveze, zakon, etički kodeks, pravilnik o volontiranju u trajanju od 2 dana (12 sati),
  • Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina volontera u trajanju od 2 dana (12 sati), – Obrtničko učilište POUKA

Rujan 2023.

  • Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a, u trajanju od 5 dana (48
  • sati) - Sudjelovanjem na ovoj radionici polaznici će steći nova znanja i vještine koje će rezultirati većom međusobnom povezanošću na lokalnoj razini, a sve u svrhu ostvarivanja koristi za lokalnu zajednicu. Naglasak će biti stavljen na načela održivog razvoja, načinu sudjelovanja relevantnih dionika u lokalnom razvoju te važnost suradnje svih sektora– Obrtničko učilište POUKA