Komunalije stanovnicima Đurđevca, općina Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski i Novigrad Podravski osigurali besplatne priključke


Nedjelja, 12. lipnja 2022.

Direktor Komunalija Tomislav Kolarić na sjednici vijeća podnio je Izvješće o stanju projekta Izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete čiji su radovi na sustavu javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u punom tijeku.

Projekt je vrijedan 430 milijuna kuna koji obuhvaća područje naselja Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Šemovci, Hampovica, Delovi, Novigrad Podravski, Čepelovac, Budrovac i Grad Đurđevac.

- Priključenje gotovo 11.300 stanovnika na novi sustav javne odvodnje i 9.500 stanovnika na novi sustav vodoopskrbe značit će osjetno povećanje kvalitete života na području aglomeracija te će velika većina njih iskoristiti mogućnost besplatnog priključka koju nudi ovaj projekt. Smanjenjem količine nepročišćenih otpadnih voda utjecat ćemo na zaštitu okoliša čime se postavljaju preduvjeti za održivi razvoj grada Đurđevca i okolnih općina - izjavio je direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, Tomislav Kolarić.

Prva faza započela je još krajem 2014. godine, a radovi će trajati sve do travnja 2024. godine. Radi se oko 3.766  besplatnih priključaka na javnu odvodnju što obuhvaća  11.298 stanovnika, te 3.349 priključaka na javnu vodoopskrbu što obuhvaća  9.477 stanovnika.

-Projekt ima veliki značaj ne samo za Grad Đurđevac već i za cijelu Đurđevačku Podravinu. Realizacijom ovog projekta naša komunalna tvrtka omogućit će našim stanovnicima 100%-tnu mogućnost priključenja na gradsku vodovodnu mrežu što nije slučaj u većini naselja u Hrvatskoj. To je jako bitno jer na našem području imamo velike količine pitke vode, a znamo da je voda resurs budućnosti i to je ono što moramo sačuvati za budućnost. Grad prati radove aglomeracije te paralelno uređuje pješačke i biciklističke staze te se u rov paralelno postavljaju i optički kabeli za internet - rekao je gradonačelnik Grada Đurđevca.

Komunalije su uspjele osigurati bespovratna sredstva za financiranje ovog projekta u iznosu od čak  337,2 milijuna od ukupno 344,5 milijuna kuna bez PDV-a, tako da je udio grada i općina u ovom projektu svega 7,3 milijuna kuna odnosno 2%.