Nova atrakcija u Đurđevcu: Hrvatska Sahara dobila tursku kulu


Utorak, 26. lipnja 2018.

Grad Đurđevac kontinuirano radi na povećavanju atraktivnosti sadržaja u krugu oko Starog grada kako bi sve brojniji posjetitelji otišli što zadovoljniji svojim domovima te kako bi sa sobom ponijeli pozitivne dojmove.

Stoga se Grad Đurđevac odlučio izgraditi tursku kulu u blizini etno sela na rubu Hrvatske sahare, koja je ovih dana i dovršena, a služit će kao svojevrsni vidikovac s pogledom na Stari grad, našu najveću turističku atrakciju.

Osim kao vidikovac kula će biti i mjesto za posebnu tzv. tursku interpretaciju Legende o Picokima u kojoj će najviše uživati najmlađi koji organizirano dolaze u posjet Đurđevcu.